A konzorciumi partner, Eger Kapui Kulturális Alapítvány bemutatása

Számos székesfehérvári és magyarországi civil szervezettel táplálunk szoros szakmai kapcsolatot, mellyel egyik célunk a saját gondolkodásunk tágulása, megismerve más térségek jellemző problémáit. A projektet konzorciumban valósítjuk meg, konzorciumi partnerünk: Eger Kapui Kulturális Alapítvány. A szervezettel évek óta gyümölcsöző kapcsolatot ápolunk, céljaink, célcsoportunk megegyeznek, és Ők is azonosulni tudnak a mi céljainkkal. Számos ifjúsági csereprogramunk, közös fejlesztésünk, konferenciánk valósult már meg, melynek több területen érezzük hasznát.
A Heves megyei alapítvány célcsoportja 6-30 éves gyerek és fiatal felnőtt és felnőtt korosztály. Az elmúlt években önkénteseikkel olyan programok biztosítására törekedtek, ahol a több korcsoportra osztható korosztály egy közösséget alkot. Szervezésnél számukra is nagyon fontos szempont, hogy a bármilyen fogyatékossággal élők számára elérhetőek legyenek.
Életvezetési előadássorozataik heti rendszerességgel kerülnek megszervezésre, átlagosan 40 fő részére. Reményteljes jövő témájában háromhavonta hívnak meg vendégelőadókat, ahol a felelősségvállalásról, elkötelezettségről, gondos tervezésekről hallhatnak interaktív előadásokat az érdeklődők.
2015-től Egerben is megrendezésre kerülnek székesfehérvári mintára a 'HázasPáros est'. „Konnektor” városi ifjúsági találkozó 2014 óta évente több alkalommal is megszervezésre kerül, a településen működő más ifjúsági csoportokkal közösen.
„Élet a lényeg” sorozatunkkal a főiskolás korosztályt szólítják meg, workshopjaikon az álláskeresés, vállalkozás és munka világáról esik szó. Partnerük az Ifi Pont Ifjúsági Információs Iroda. Az Egri Civil Kerekasztal elismerésben részesítette egyik fiatal önkéntesünket az Ifjúsági Szekcióban végzett munkájáért. Nyitott Kapu Gyermek és Ifjúsági Klub foglalkozásai már két korcsoportban folynak, ami már önkénteseik folyamatos fejlesztésének eredménye.
A szervezet alapító tagként bekapcsolódott a Nemzeti Ifjúsági Tanács munkájába is.
Gyermek és ifjúsági táboraink szervezésében és lebonyolításában is már több önkéntesük évek óta részt vesz, valamint számos hátrányos helyzetű gyermeknek és fiatalnak segítettek abban, hogy eljöhessenek. "Kapcsolatok határok nélkül" című előadássorozataikkal 2011 óta a határon túli magyarokkal való kapcsolatot is erősítik a Székelyföldön megrendezett sátortáborban.

Együttműködő külföldi partnerek bemutatása 1.

Székelyudvarhelyi Teljes Evangéliumi Keresztény Központ, RO (Székelyudvarhely) 1993-ban alakult keresztény közösség, mely Székelyudvarhelyen alakult, indult el, de később Kézdivásárhelyen és Szentegyházán is alakultak kisebb csoportjaik, melyek a gyakorlatban önálló helyi vezetéssel működnek, de azonos irányba haladnak azonos célokkal: rászorulók megsegítése akár anyagilag, akár egyéb szellemi, lelki, mentális módon, valamint a közösségépítés és fejlesztés. Programjaikkal teljes mértékben a családi élet helyreállításán munkálkodnak. Úgy látják, manapság a családi élet válságát élik sokan: válások, házasságon kívüli kapcsolatok, elhagyott és megsebzett szívű felnőttek és gyerekek egyaránt bolyongnak minden nap a világban. A házasságnak és a családnak a melegség és a szeretet helyének kellene lennie, ahol a házastársak megélhetik a két ember közötti legteljesebb testi-lelki egységet, és ahol a gyermekek önfeledt örömmel és biztonságot adó karok között nőhetnek fel.
Ennek érdekében a következő tevékenységeket valósítják meg:
- a családi kapcsolatok építése és erősítése céljából családi programok szervezése és lebonyolítása
- házastársi és gyereknevelési témájú előadások és csoportos foglalkozások szervezése
- az ifjúságfejlesztés, ifjúsági klubok szervezése, vezetése
- Házaspárok Hétvégéje Program
Célkitűzések:
o bensőségesebb kapcsolat építése
o kommunikáció elmélyítése
o férj-feleség szerep
o férfi identitás és intimitás megerősítése
o női identitás és intimitás megerősítése
o probléma megoldási képességek fejlesztése
o stressz oldás és konfliktuskezelés
o gyerekvállalás
- Apa-Fia, Anya-Lánya, Apa-Lánya valamint Anya-Fia Kapcsolatépítő Táborok szervezése és lebonyolítása: Célkitűzések:
o bensőségesebb kapcsolat építése
o kommunikáció elmélyítése
o helyes értékrend bemutatása
o helyes identitás és intimitás megerősítése
o probléma megoldási képességek fejlesztése
- Testvérek Hétvégéje
- Baba-Mama Havi Alkalmak „Az anyaméh gyümölcse jutalom” címmel

Programjaik során célcsoportjuk:
- a programjaik elsősorban fiatal házaspárok és gyermekeik számára szólnak
- a táborokban részt vesznek 3-tól 16 éves korig minden korosztályú gyerekek szüleikkel

Együttműködő külföldi partnerek bemutatása 2.

2=1 Család és Házas misszió, RS (Ada)
A szervezet küldetése, hogy legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A misszió célja: szeretnék a résztvevő párokat hozzásegíteni olyan készségekhez és gyakorlati információkhoz, melyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy otthonaik a békesség oázisaivá váljanak önmaguk, illetve környezetük számára.
Céljuk:
- a fiatalok bátorítást kapjanak a házasságkötésre
- a már meglévő házasságok megerősödjenek, gyakorlati segítséget kapjanak,
- ezeken keresztül csökkenjen a válások száma
- a megerősödött szülök minél több gyerek születését és felnevelését vállalják
- fiatalok felkészítése a társadalomba való beilleszkedésre
- magzatvédelem ismertetése, terjesztése

Céljaik megvalósítása érdekében az alábbi programokat, rendezvényeket szervezik és bonyolítják le:
- családi programok szervezése, lebonyolítása
- játszóházak szervezése, lebonyolítása
- abortusz elleni rendezvények
- szemináriumok, kurzusok tartása családok, házaspárok számára
- családok segítése természetbeli juttatásokkal is

Együttműködő külföldi partnerek bemutatása 3.:

ISTOČNO-EVROPSKA MISIJA (KELET-EURRÓPA MISSZIÓ) RS (Csantavér)
A szervezet céljai és feladatai többek között, hogy segítséget nyújtsanak idős, magatehetetlen, beteg, vagy szegény embereknek, gyermekeknek és árváknak. Ezen felül segítséget nyújtanak mindazoknak az intézményeknek is, akik az említett személyek segélyezésével foglalkoznak (pl.: a korházak, bölcsődék, idősek otthona, és más hasonló intézmények).
További céljaik:
- a humanitárius és más segély összegyűjtése és szétosztása
- ifjúságfejlesztés
- romos épületek tatarozása, új épületek felépítése gyermekotthonok, ifjúsági házak céljából
- más hasonló célokkal létrejött társulásokkal való együttműködés
- tanácskozások, előadások megszervezése és megtartása a fenti témákban

A fenti célok megvalósítása érdekében a szervezet a következő tevékenységeket végzi:
- Ifjúsági klubok működésének, tevékenységének a támogatása, kompetencia fejlesztések szervezése, lebonyolítása a korcsoport részére
- Idősgondozás, magatehetetlen, és beteg személyek gondozása
- Rászoruló családoknak nyújt fizikai és mentális segítséget,
- Tanácskozásokat és az oktatás más formáit szervezi meg e területen való szakképzés céljából,
- Továbbképzések, fejlesztések szervezése és lebonyolítása
- Más olyan társulásokkal, szervezetekkel tart fenn kapcsolatokat és segíti munkáit, melyek hasonló tevékenységekkel foglalkoznak

Együttműködő külföldi partnerek bemutatása 4.

“Azzur Elat” Non-Profit Társaság, RO (Nagyvárad)

A szervezet 2002-ben jött létre, három alapító taggal, Nagyváradon, Romániában. Nevének jelentése magyar nyelven “Erős segítség” illetve “Erős támasz”, amelyek egyben le is írják céljukat, vagyis, hogy segítséget és támaszt nyújtsanak a társadalmunk különböző csoportjainak.
Szervezetük legfőbb tevékenysége találkozók, képzések és konferenciák szervezése, valamint teljes körű lebonyolítása, bel- és külföldi előadók részvételével és önkéntesek bevonásával.
Konferenciáikat három fő céllal szervezik:
- az erdélyi magyar ifjúság nevelése és képzése, hogy felelősségteljesen és szilárd értékrendszerrel tudjanak a társadalom hasznos részévé válni
- szervezetek és közösségek vezetőinek képzése, illetve ezen közösségek közötti kommunikáció és kapcsolatrendszer kialakulásának elősegítése
- társadalmunk alapkövének, vagyis a házassági kapcsolatoknak erősítése olyan találkozók szervezése által, amelyben a tanácsadás és a képzés is jelen van

2006-ban indították el az “Erdélyi Konferencia” elnevezésű konferencia-sorozatukat, amelyek 2-3 napos találkozók. Céljuk a közösségek vezetőinek képzése (pénzügyi, humán erőforrás, menedzsment területeken) illetve ezen vezetők közötti kommunikáció és kapcsolatrendszer kialakulásának elősegítése. Sorozatuk 9 éven át tartott, alkalmanként 150 és 250 közötti résztvevővel, bel- és külföldről (Románia, Magyarország, Egyesült Államok). A konferencia keretein belül minden alkalommal voltak ifjúsági szekciók is.
Ezen sorozatuk utódaként rendszeres találkozásokat szerveznek, kizárólag vezetőknek és családjaiknak a kapcsolatok ápolása, továbbfejlesztése, és tapasztalatcsere céljából.
2009-ben szervezték meg az első olyan 2 napos konferenciájukat, amit teljes egészében az ifjúság fejlesztésének szenteltek, és ahol kb. 200 fiatal jelent meg. Programjuk a fiatalok életút keresését célozta meg, és abban próbáltak hasznos képzéseket nyújtani, közös alkalmak és kiscsoportos beszélgetések által. 2016-ban újabb ifjúsági találkozót szerveztek, amely ezúttal a párkapcsolatok terén próbált segítséget nyújtani, kb. 150 fiatalnak és fiatal felnőttnek.
Legfőbb céljuk, hogy a fent említett tevékenységekkel elérjék Nagyváradon és a térségben lakó magyar ajkú embereket, és hogy szorosan együtt működjenek bel- és külföldi szervezetekkel, akik hasonló célokat tűztek ki.

A projektben megvalósuló szolgáltatásfejlesztések

A projektünkben három problémára fejlesztünk ki szolgáltatást. Ezekre szervezetünk már kereste a legmegfelelőbb módszert kapcsolatrendszerünkön keresztül. Olyanokat vizsgáltunk, amelyek olyan értékeket képviselnek, amivel mi is tudunk azonosulni, amik a családok társadalmi és a házasság, mint preferált párkapcsolat megerősödésén dolgoznak, valamint olyanokat, amik a fiatalokat segítik a mai gyorsan fejlődő világba való beilleszkedésben, érvényesülésben. A keresés során elsősorban a hatásokat, sikereket vizsgáltuk, mert minden a gyümölcséről látszik meg. Azt néztük, hogy a szervezetek által segített családoknak, házasságoknak az élete hogyan változott, formálódott, és a fiatalok társadalomba való beilleszkedésének, valamint a munkaerőpiacra történő belépésének sikerét vizsgáltuk. Ezek alapján találtunk három olyan jó gyakorlatot, amiről azt gondoljuk, beilleszkedik szervezetünk profiljába, azonosulni tudunk a céljával, és a módszertan hatékonyan kiegészíti eddigi tevékenységeit, programjait. Partnerszervezeteink kiválasztása is ez alapján történt, ők mutattak fel olyan eredményeket, amelyek tanulmányozása, adaptálása hazai szinten is eredményeket hozhat.
Ezek alapján a három jó gyakorlat, melynek adaptálása a projekt során megtörténik:
1. 10 alkalmas házaspáros kurzus és intenzív házaspáros hétvége meghatározott tematika mentén
2. Digitális Jövő Klub 6-7-8. osztályos tanulók részére havi rendszerességgel
3. Információbiztonsági kurzus ifjúsági szakemberek részére

Az első adaptációs műhely (2018. január 5.)

A projekt során az első szakmai program, ami megvalósult egy adaptációs műhely volt. A négy alkalomból álló sorozatot azért tartottuk fontosnak, mert ugyan szervezetünknél számos különböző területen dolgozó szakember lát el önkéntes tevékenységet, mégis jó gyakorlatok átvétele és adaptálása még egy teljesen új folyamat volt mindannyiunknak.
Mivel célunk, hogy a kimenet ne csak az legyen, hogy három jó gyakorlatnak a módszertanát megalkotjuk az adaptációt követően, hanem szeretnénk, ha szakembereink minél többet tanulnának a külföldi partnereinktől és hazai szakemberektől, egy ilyen terület például az adaptációs folyamat.
A 2018. január 5-én megszervezésre kerülő, egész napos műhelyen azok a szakembereink vettek részt, akik a megvalósítás során a jó gyakorlat adaptálásában közre fognak működni. A nap során a külföldi jó gyakorlatok részletesen bemutatásra kerültek, majd kiscsoportokban, word café módszerrel megvizsgáltuk, hogy milyen meglévő és szükséges kapacitásokat látunk a jó gyakorlatok minél magasabb szintű szakmai megvalósításához. A műhely kiváló alkalom volt arra, hogy átbeszéljük a projektcélokat, a részcélokat, tevékenységeket, hogy ezáltal is tudják a megvalósítók magukénak érezni.

A második adaptációs műhely (2018. február 8.)

Az adaptációs folyamatok a gyakorlatban is megindultak, azonban közben határozottan kirajzolódott, hogy az adaptációs szakember foglalkoztatása ellenére, aki rendkívül sokat ad a projekt magas szintű szakmai megvalósításához, szükséges az ezen a területen történő fejlesztés. Így február 8-án, a második adaptációs műhelyen a csoportmunkák mellett meghívott szakemberek előadásokat tartottak általánosságban az adaptációs folyamatokról, azoknak lépéseiről, a szükséges stratégiai döntésekről, humánerő- és egyéb forrásokról. Ezt követően kiscsoportokban azt vizsgáltuk meg, az említett erőforrásokból mennyivel rendelkezünk, mik azok a területek, amelyeket fejlesztenünk kell annak érdekében, hogy az átvett jó gyakorlatok a lehető legmagasabb szakmai színvonalon valósuljanak meg.
A műhely rendkívül hasznos volt, hatékonyan lendítette tovább a kreatív gondolkodásunkat, és határozottan bátorságot is adott csapatunknak a kilépésekre az új ötletek megvalósításában.

Első szakmai műhely családi kapcsolatok témában (2018. február 24.)

A projekt részeként évi hat szakmai műhelyt valósítunk meg, ebből négy kerül megszervezésre Székesfehérváron, kettőt pedig a konzorciumi partner valósít meg Egerben.
A projektben a két célterület a házasságok, családok és az ifjúság, és emellett a digitális kompetenciáik fejlesztése, vagy azok veszélyei, csapdái. Így műhelyeinket is ezek köré a témák köré építjük fel mind Székesfehérváron, mind Egerben. Az első szakmai műhelyünk témája februárban a családok, azon belül is inkább a házasságok köré épült. A legfrissebb rendelkezésünkre álló statisztikák mentén szakemberek bevonásával vizsgáltuk meg a társadalomban jelenleg a családok, házasságok helyét, helyzetét, szerepét. Mégis az egyik legfontosabb feladatunk az volt, hogy a kutatást a témában előkészítsük. Természetesen mivel ez sem a mi szakterületünk, a kutatás elvégzésére külső megvalósítót választottunk, de mégis fontosnak tartottuk, hogy mi mondjuk meg nekik egy ilyen műhely keretében, hogy mik azok, amiket fontosnak tartunk, mire kérdezzünk rá, és milyen válaszlehetőségek legyenek. Hiszen a kutatás célja, hogy eredményeivel segítsen nekünk a házaspáros kurzus tematikájának összeállításában.

Digitális Jövő Klub

A kormány hazánk történetében soha nem látott léptékű infokommunikációs fejlesztési programot hajt végre. A 2014-ben elkészült, 2014-2020-as időszakra vonatkozó Az infokommunikációs szektor fejlesztési stratégiája is tartalmazza, hogy a keresleti oldalról az egyre magasabb szintű felhasználói igények, kínálati oldalról pedig a folyamatos technológiai fejlődés és innováció eredményeként, kialakult a digitális ökoszisztéma, amely már jelenleg is felhasználók millióit és eszközök tízmillióit köti össze, egyre nagyobb kapacitású hálózatokkal, és egyre összetettebb elektronikus szolgáltatásokkal. A digitális ökoszisztémában elmosódnak a határok az informatika, az elektronikus hírközlés és a média között: egyre több csatornán, egyre több tartalom és szolgáltatás válik elérhetővé egyre több felhasználó számára. A digitális eszközök és szolgáltatások a gazdaság, a társadalom és a magánélet legtöbb színterén és mozzanatánál jelen vannak, legyen szó kommunikációról, oktatásról, egészségügyről, energetikáról, környezetvédelemről, közlekedésről, biztonságról, vagy akár szórakozásról.
Ezért tartjuk rendkívül fontosnak, hogy a hátrányos helyzetű fiataloknak is segítsük a digitális felzárkóztatását, valamint azoknak a fiataloknak, akik ugyan nem hátrányos helyzetűek, de mégis valamilyen okból nehézséget okoz nekik a digitális technikai fejlődések nyomon követése. Célunk az is, hogy megértsék a fiatalok, hogy a technika és technológiák olyan rohamos gyorsasággal változnak, hogy mindenki, aki szeretne érvényesülni, ezeket követnie kell, és fejlesztenie kell magát. Ehhez Romániában és Szerbiában is találtunk jó gyakorlatokat. Ők olyan területeken dolgoznak, ahol valóban sok a hátrányos helyzetű gyerek, akiknél fokozott kihívást jelent a digitális felzárkóztatás, ezért tervezünk ezek alapján a jó gyakorlatok alapján egy módszertant kidolgozni, amelyeket Magyarország elmaradottabb térségeiben jól lehet használni a fiatalok felzárkóztatásában.
A serdülőkorú fiatalok a legnagyobb természetességgel kezelik ugyan napjaink informatikai eszközeit, az esetek többségében azonban csupán kapcsolattartásra és szórakozásra, nem pedig hasznos, értéknövelő tevékenységre használják. Ez az informatikai látókör beszűküléséhez vezet, így a számukra elérhető lehetőségek helyett egyre nagyobb veszélyekkel kell a jövőben szembenézniük. A projekt során adaptált és megvalósított Digitális Jövő Klubnak ezért is célja, hogy nem csak a hátrányos helyzetű fiatalokat érje el, hanem azokat a fiatalokat is, akiknek már az informatikai látókörük beszűkült, ezért fontos lenne nekik megtanítani, hogyan kövessék az informatika, technológia fejlődését.

Elindult a Digitális Jövő klub

2018. február 24-én nagy érdeklődés közepette elindult a Digitális Jövő klub. Célcsoportunkat, a 6-7-8. osztályos tanulókat, iskolai gyakorlati bemutatókkal és rendkívüli osztályfőnöki órákkal keltettük fel. Ennek sikerességét mutatja, hogy terveink szerint havonta egy alkalmat terveztünk 20-25 gyerekkel, azonban mindjárt az első alkalommal 50 fölötti létszámot értünk el. Ez némileg megnehezítette a dolgunkat, hiszen nehezebb egyszerre ennyi gyereket lefoglalni, azonban olyan érdekességekkel készültünk számukra, ami megragadta a figyelmüket.
Bevezető témának olyan területeket választottunk, ami az internetbiztonság, a robotika és a ma annyira divatos mesterséges intelligencia témaköreit érinti. A jó jelszavak tulajdonságát ismertettük a gyerekekkel, lehetőséget adva nekik, hogy saját jelszavuk erősségét is letesztelhessék egy jelszó erősség mérő alkalmazásban. Praktikus ötleteket kaptak nehezen feltörhető jelszavak megalkotásához és tárolásához, amit nagy élvezettel követtek figyelemmel. Ezután a mesterséges intelligencia mai legkorszerűbb alkalmazásai közül ismertettünk néhányat, mint például az Amazon pénztár nélküli boltját, majd a robotikával kapcsolatos néhány kérdést vetettünk fel és beszéltünk meg. Az interaktív előadás is ébren tartotta a gyerekek kíváncsiságát, de a kérdésekre jó válasz esetén jutalmazás is nagyon motiválta őket. A program sikerességét mutatja, hogy a klub alkalom végén a gyerekek még sokáig maradtak és kérdezgették az előadót és a szakmai vezetőt.

Az internet működésének megismerése a második Digitális Jövő klubon

Mivel előző alkalmon a tervezettnél több, mint kétszer több gyerek jelent meg, a klub közösségi vezetőjével és a többi segítővel arra jutottunk, hogy a gyerekek érdekében hasznosabb lenne, ha két csoportot, vagyis két klubot hoznánk létre. Így 2018. március 24-én már 2 alkalmat tartottunk egymást követően. Az első klub sikerét támasztotta alá az is, hogy szinte kivétel nélkül az összes gyerek újra eljött. Igaz, ez a közösségi vezető és szervező munkájának is köszönhető, hiszen az első klubalkalmat követően messenger és viber csoport jött létre, melyen folyamatosan tartották a gyerekek a kapcsolatot.
A közösségépítő játékokat követően a kahoot nevű programmal viccesen tudtuk visszakérdezni, hogy mire emlékeznek az elmúlt alkalomból. Az interaktív előadás elején az internet működéséről, a böngészésről, felhőtárolókról és hálózati kapcsolatokról volt szó. A gyerekek, szintjüknek megfelelő ismereteket szerezhettek. Előadónk időnként, a társaságot tesztelendően is feltett egy-egy mélyebbre ható kérdést, amire meglepetésünkre érkeztek helyes válaszok. Természetesen a jutalmazás nem maradt el, ami újból növelte a gyerekek lelkesedését. Az internetbiztonságról is szó volt, több megközelítésben is tárgyalva azt, mint például az ingyen wifi veszélyeit részletezve, nem a támadásra, hanem annak formáira és a védekezésre tettük a hangsúlyt. Előadónk egy Man In The Middle támadás bemutatóval is készült, ami hatalmas izgatottságot váltott ki a gyerekekből. Élőben láthatták hogyan lehet egy böngészés adataihoz, de akár a biztonságosnak hitt oldalon megadott jelszavakhoz hozzáférni észrevehetetlenül.
Teljesen jó megoldásnak bizonyult két csoportra szedni a gyerekeket, mert 25-27 fős csoportokban lényegesen könnyebben haladt a munka és így minden gyerek személyesen is szerezhetett tapasztalatokat.

A harmadik adaptációs műhely (2018. március 26.)

A projekt előrehaladtával szükségesnek tartottuk, hogy találkozzunk újra azokkal a külföldi partnerekkel, akik az eredeti jó gyakorlatot kitalálták és megvalósították, segítve ezzel az adaptációs folyamatokat. Természetesen a kapcsolattartás minden külföldi partnerrel és a külföldi szakértőkkel szoros és napi szintű, de nagyrészt inkább telefonos, vagy internetes konferencia megbeszéléseken, e-mail-en, vagy telefonon keresztül. Azonban olyan kérdések merültek bennük fel, melyekre szerettünk volna tőlük választ kapni. Ennek érdekében 2018. március 26-án, egész napra megszervezésre került a harmadik adaptációs műhely, melyen a magyar szakértőkön kívül Romániából érkeztek szakértők, akik megosztották velünk tapasztalataikat, és nagyon kézzel fogható gyakorlati tanácsokat adtak bizonyos témakörökben.

Képalkotás és a látásunk Digitális Jövő klubon

Sikerült továbbra is fenntartani a gyerekek érdeklődését, és 2018. április 28-án, klubunk harmadik alkalmára is szinte minden gyerek eljött, aki nem, az pedig jelezte, hogy nem tud most jönni. Az alkalom elején a képalkotásról beszélt előadónk, látásunkat, az RGB és CMY színkeverést is részletezve. A színhőmérsékletek közötti különbségéről és azok képalkotásban betöltött fontosságáról volt utána szó, amik interaktív és érdekfeszítő példákon keresztül lettek bemutatva. Látásunk működése kapcsán az optikai illúziókról is volt szó, amik több példán keresztül lettek szemléltetve. A magyarázatokat előadónk nem tárta a gyerekek elé, hanem velük együtt, őket rávezetve adott meg, sok esetben további példákkal részletezve a látottakat. A 3 dimenziós képalkotás alapjait és lehetőséget is tárgyaltuk, ami újból sok kérdést és nagy érdeklődést váltott ki a gyerekekből. A klubalkalom befejezése után most is sok gyerek maradt a klubhelyiségben és további kérdésekkel vették körbe az előadót.

Házaspáros kurzus indult

A projektben az egyik jó gyakorlat, mely adaptálásra és tovább gondolásra kerül a Házaspáros kurzus, amely 10 alkalomból áll, alkalmanként 4-5 óra időtartamban 10 házaspár részvételével. A kurzus alkalmak témái olyan problémák körül forognak, melyek minden családban előfordulnak, mivel különböző hátterekből jövünk, különböző körülmények között élünk, vannak olyanok, akik ezeket könnyen megoldják és vannak, akiknek ez nehézséget, konfliktus, feszültséget okoz. Ezért a szakemberek minden alkalommal egy-egy területet beszélnek át együtt, fórumszerűen a családokkal, akik a kurzus elején megkapott munkafüzetek segítségével, vezetésével otthon át is beszélik a hallottakat. Következő alkalommal pedig lehetőség van a házi feladattal kapcsolatos kérdéseket átbeszélni.
Az első alkalomra 2018. május 1-én került sor és témája a házasság, mint szövetség volt. Az elején ismertettük a résztvevőkkel a kurzus menetét és témáit, emellett a csoporthoz tartozás etikai normáiról is beszéltünk, majd minden párral aláírattunk egy odaszánási nyilatkozatot, amit a kurzushoz tartozó mappájukban kaptak meg. Ezt követően egy rövid ismerkedési játékkal oldottuk a hangulatot. Ezután az első téma került kifejtésre. A szerződés és szövetség közötti különbségről, a különböző szövetségekről volt szó, történelmi és jelenleg aktuális társadalmi példákkal és statisztikákkal támasztva alá. A résztvevők érdeklődésüket fejezték ki ez alapozó téma iránt. Az előadást követően kérdésekre és azok megválaszolására került sor. Az aktuális fejezet jegyzetével együtt néhány kérdésből álló házi feladatot is kaptak a résztvevők, melyet a következő alkalomig kell elvégezniük.

Folytatódott a képalkotás a Digitális Jövő klubon

2018. május 19-én a fotózásról volt szó, bemutatva mind az analóg, mind a digitális oldalt. A filmes korszakból származó fényképező gép és filmtekercs körbeadása nagy izgalmat hozott már a klubalkalom elején. Sok gyerek nem hogy nem próbált ki, de még nem is látott ilyen eszközöket. Ezt követően a digitális képalkotásról és a telefonos képalkotásról is szó volt, kihangsúlyozva és megmagyarázva néhány fotózással kapcsolatos szakkifejezést, mint a téma, aranymetszés, perspektíva, zoomolás, főfény + segédfény, derítés, árnyékok, képélesség, stb. Néhány beállítás részletesebben volt bemutatva, amit előadónk nagyon leleményes példákon keresztül, a megoldásba a gyerekeket is bevonva magyarázott el. Az alkalom vége felé két csoportba osztva két gyakorlatot végeztek el a gyerekek, ahol a különböző színű megvilágítás hatásait és a macro fotózást próbálhat ták ki.

Ketten, egységben - Házaspáros kurzus 2.

2018. május 28-án jött össze újra a 10 házaspár. A második találkozástól kezdődően, az alkalmak két részből tevődnek össze. Először az előző alkalommal kapott házi feladataikat beszéljük meg közösen, melynek során minden házaspár lehetőséget kap a megfogalmazott válaszaik elmondására, vagy felolvasására. Már ez alkalommal is jó hangulatú hozzászólások voltak, mely a csapat légkörét határozottan oldották. Néhány pár viccesen számolt be a házasságkötéskor kimondott fogadalomtételéről és az egymásnak tett ígéretekről. Ezt követően a kurzust vezető szakértők fejtették ki a témát. A házassági egység létrejöttéhez szükséges lépések Biblia szerinti példája lett bemutatva, az elhagyás, ragaszkodás és az eggyé válás folyamatán keresztül. Ehhez a fejezethez is kaptak a párok közösen megválaszolandó házi feladatokat.

A tanév utolsó Digitális Jövő Klubja

A júniusi Digitális Jövő Klubunkon az alkalmat a digitális képek felbontásáról való beszélgetéssel kezdtük, ami igazán akkor lett érdekes a gyerekeknek, amikor világrekorder felbontású képeket nézegettünk, zoom-oltunk beléjük. Az extrém példák megmutatása (Gigapixeles képek) nagy érdeklődést váltottak ki belőlük, hiszen igazából ekkor értették meg a felbontás fogalmának igazi lényegét.
Egy előző alkalommal együtt megrendeltünk VR szemüvegeket, ezáltal felhívtuk a figyelmüket, mire kell odafigyelni az online vásárlások során. Az eszközök a gyerekek nagy örömére megérkeztek. Az alkalom során ezeket együtt összeraktunk, ezalatt kellőképen felcsigáztuk az érdeklődésüket, így nagy élvezetet okozott nekik, amikor végre ki tudták próbálni.

Önkénteseink gyerektáborba látogattak tapasztalatszerzés céljából

A Digitális Jövő Klub szervezésével, lebonyolításával kapcsolatosan számos kihívással találtuk szembe magunkat. Ugyan a külföldi partnerek sokat tudnak segíteni a szakmai feladatokban, azonban fontos minél több magyar jó gyakorlatot és példákat megvizsgálnunk. Mivel a klubbal nem csak a célunk, hogy a digitális környezetükhöz jól tudjanak alkalmazkodni a gyerekek, hanem ezt egy összetartó, jó közösségben is tegyék, a közösségfejlesztés eszközeit is felhasználjuk.
Első tanulmányi utunkon, 2018. június 29-én egy gyerektáborba látogattunk el, ahol szakértőktől tanulhattak önkénteseink olyan módszereket, közösségfejlesztési eszközöket, melyeket a klub szervezése, és lebonyolítása során jól tudnak majd használni, kamatoztatni.

Negyedik adaptációs műhely

Utolsó adaptációs műhelyünk során a szakértők a csapatépítés lépéseiről, módszereiről, eszközeiről tartottak fejlesztést önkénteseink és más, a projektben jelenleg, vagy a jövőben érintett szakemberek számára.
Fejlesztés részeként műhelymunkákat követően helyzetgyakorlatokat adtak elő a résztvevők, melyekből mindenki sokat tanulhatott, hogyan kell az éppen épülő csapatban a tagokhoz viszonyulni, hogy kell őket megtartani, motiválni.

Nyári szünet alatt is találkoztak a gyerekek a Digitális Jövő Klubon

Nyár közepén (2018. július 21.) az adataink tárolásáról és annak „megfelelő helyeiről” beszélgettünk a gyerekekkel. Célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmüket adataik, dokumentumaik, információik biztonságos tárolására, védelmére. Ez még nem a legaktuálisabb terület nekik, ezért ezeknek csak az alapjait vettük át velük. Ezt követően pedig egy számítógép alkatrészeit nézegettük meg, beszélgettünk róluk. A forgóalkatrészes merevlemezek működését néztük meg közelebbről, egy kibontott HDD-t vizsgáltunk meg működés közben.
A robotika és a robotok felépítése is már szóba került, valamint az okos otthonról és az okos városokról is szó volt. A gyerekek ezekről keveset hallottak eddig, ezért fontos volt, hogy megértetsük velük a jelenlegi trendeket és körvonalazódó terveket.

Tanulmányi utakon szereztek tapasztalatokat önkénteseink, szakembereink

A nyár során önkénteseink, szakembereink Debrecenbe (2018. július 27.), Siófokra (2018. augusztus 8.) és ősszel pedig Kecskemétre (2018. október 19.) látogattak el. Mindhárom alkalommal olyan szervezeteket látogattunk meg, akik szakmai tapasztalataik nagyban hozzá tudnak járulni a három projektelemünk magasabb szakmai színvonalon történő megvalósításához és jól ki tudják egészíteni a külhoni jó gyakorlatokat.

Ifjúsági szakmai műhely (2018. augusztus 9.)

Ifjúsági műhelyünkre olyan szakembereket hívtunk meg, akik évek óta gyerekekkel és fiatalokkal foglalkoznak, valamint olyanokat, aki fiatal koruk ellenére ifjúsági fejlesztésekben dolgoznak, kortársképzéseket folytatnak, ifjúsági klubokat vezetnek. Célunk az volt, hogy olyan tudást és információkat szedjünk össze, mely segíti az ősszel induló Információbiztonsági kurzusunk elindítását, lebonyolítását. Szerettük volna szembe állítani a mi általunk tapasztaltakat, az Ő általuk tapasztaltakkal, annak érdekében, hogy tudjanak ezek közeledni egymáshoz. A műhelyen tapasztaltak nagyban segítik munkánkat a kurzus témáinak és tematikájának összeállításában.

Digitális Jövő Klub (2018. augusztus 18.)

Az előadást a szokásostól eltérően programozással kezdtük, az előadó 10-12 perc alatt leprogramozta a klasszikus Pong játék böngészőben futó változatát. A Java Script és a P5.js keretrendszer különösen alkalmasnak bizonyult a bemutatóra, hiszen gyorsan lehetett benne látványos dolgokat összerakni, amit a gyerekek nagyon élveztek. Így kicsit beleláthattak, hogy az általuk használt legegyszerűbb játékok mögött is milyen sok és izgalmas folyamat van.
Ezt követően egy interaktív bemutató volt a fotó utómunkálatokról, amihez az Adobe Photoshop Lifgtroom CC nevű mobil alkalmazását használtuk. Az előadó a telefonját kivetítette projektorral a vetítővászonra, így tudták követni a gyerekek, hogy miket tudnak ők is elvégezni telefonjukon.

Digitális Jövő Klub (2018. szeptember 15.)

Ez alkalommal a gyerekek megismerkedhettek a videózás történetével, a kezdetekben használt technikákkal, eszközökkel, amely rendkívül érdekes volt számukra, bár sok eszközön inkább csak mosolyogtak. Sokat beszélgettünk a fények helyes beállításáról és egyéb szükséges beállításokról. Fontos téma volt, amit még érintettünk: vetítési technikák. Az erőltetett perspektíva filmes alkalmazásának a megtekintése után kis stúdióban szemléltettük is annak hatását.
Mivel az új tanév kezdetén a tavalyi nyolcadik évfolyam már nem jár a klubba, de az új hatodikos évfolyam még nem ismer minket, a létszám kicsit alacsonyabb volt az eddig megszokottól.

Ifjúság szakmai műhely (2018. október 13.)

Ifjúsági szakmai műhelyünkön gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó szakembereinkkel az elkészült Információbiztonsági kurzusunk témaköreit és tematikáját beszéltük át. Célunk, hogy a sorozaton olyan témákat érintsünk, amik a jelen kor fiataljainak a hétköznapjaiban benne vannak, de a pedagógusok, ifjúsági szakemberek és szülők nem ismerik, nem tudják használni ezeket, ezért szakadék képződik közöttük. A műhelyen arra voltunk kíváncsiak, hogy a kutatásunk és eddigi tapasztalataink alapján jól láttuk-e meg a témaköröket. Az alkalom végére a 10 alkalmas kurzus témakörei kirajzolódtak.

Az albasansz.hu/efop weboldal megfelel a WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines – Útmutató Online Tartalmak Akadálymentesítéséhez) szabványnak.
Ellenőrizve a http://wave.webaim.org by WebAIM (Web Accessibility In Mind) report alapján.

2018 © Alba Sansz Kulturális Alapítvány